Ανακοινώσεις για σεμινάρια ανέργων.

- Voucher των πρώην εργαζόμενων της NUTRIART. Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση.

- Νέο πρόγραμμα Voucher 2016 ανέργων από 29 έως 64 ετών. Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση.

- Νέο Voucher ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ ΤΕΙ έως 29 ετών. Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση.

- Πρόγραμμα ανέργων ΤΠΕ μέσω e-learning. Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση.

 

Ανακοινώσεις για σεμινάρια εργαζομένων.

- Σεμινάρια εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-25. Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση.

- Προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών σε θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους. Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση.

- Πιστοποίηση Ελεγκτών Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση.

 

Ανακοινώσεις για Άδειες και Πιστοποιήσεις 

- Σεμινάριο Πιστοποίησης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων.  Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση.

 

Ανακοινώσεις για προγράμματα ΕΣΠΑ. 

- Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ. Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση.

 

Ανακοινώσεις για αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα. 

- Διοργάνωση Σεμιναρίων Λογιστικών Εφαρμογών. Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση.

- Διοργάνωση Σεμιναρίων Εμπορικής Διαχείρισης. Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση.